Wikia


Rooms-Aristotelische KerkEdit


Pauselijk Embleem
De Rooms-Aristotelische Kerk, is de meest verspreide religie in de Koninkrijken. Door heel Europa word zij door Pastoren, Bisschoppen, en zelfs Kardinalen waar gemaakt. Zij heeft vele aanhangers en heeft een rijkelijk Kanoniek Recht net als een waardig Dogma. Het is de officiele staats-religie van vele landen, net als Frankrijk, Engeland, het Roomse-Keizerrijk en ook van Graafschap Holland.

Aartsbisdom Keulen Edit

>>>>>>>> HIER KUN JE INVULLEN <<<<<<<<<<<<


Overige Edit

.......... VUL IN ..........


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.