Wikia


De heraldische ornamenten van de Heilige Rooms-Aristotelische Kerk van hoog naar laag.


PausEdit

Het blazoen is geplaatst op geschuinde sleutels, een van or en de ander van argent (Sleutels Sint-Pieter), gebonden door een keelen koord. Ook is het blazoen geplaast op een driedubbel doorstoken kruis (zeer zeldzaam) en bekleed met het pallium. Uiteindelijk is hij bestegen door de pauselijke tiara met de drie kronen.


KardinaalEdit

Het blazoen is bestegen door een keelen hoed waar aan iedere zijde vijftien eikels hangen. Hij ligt op een processionneel kruis.


Kardinaal-OfficierEdit

Het blazoen is bestegen door een keelen hoed waar aan iedere zijde vijftien eikels hangen. Hij ligt op een processionneel kruis net als op een kromstaf en een zwaard.


Primaat-AartsbisschopEdit

Het blazoen is bestegen door en sinopelen hoed waar aan iedere zijde tien eikels hangen. Hij ligt op een processionneel kruis dubbel doorstoken en is bekleed met een pallium.


Metropolitaan-AartsbisschopEdit

Het blazoen is bestegen door en sinopelen hoed waar aan iedere zijde tien eikels hangen. Hij is bekleed met een pallium, en ligt op twee geschuinde kromstaffen, de een latijns en de ander oosterlijk, net als op een processionneel kruis.


AartsbisschopEdit

Het blazoen is bestegen door en sinopelen hoed waar aan iedere zijde tien eikels hangen. Hij is bekleed met een pallium en ligt op een processionneel kruis.


BisschopEdit

Het blazoen is bestegen door een sinopelen hoed waar aan iedere zijde zes eikels hangen. Hij ligt op een schild, waarop de mijter ligt en de kromstaf schuin achter staat. Hij ligt eveneens op een processionneel kruis.


Apostolisch ProtonotarisEdit

Het blazoen is bestegen door een purperen hoed waar aan iedere zijde tien eikels hangen.


Pauselijke secretarisEdit

Het blazoen is bestegen door een purperen hoed waar aan iedere zijde zes keelen eikels hangen.


Vader Abt van een klooster (IG)Edit

Het blazoen is bestegen door een sabelen hoed waar aan iedere zijde drie eikels hangen. Hij ligt op een schild, waarop de mijter ligt en de kromstaf schuin achter staat.


Grootmeester van een millitairgelovige OrdeEdit

Het blazoen is bestegen door een sabelen hoed waar aan iedere zijde drie eikels hangen.


Apostolisch NuntiusEdit

Het blazoen is bestegen door een purperen hoed waar aan iedere zijde zes eikels hangen.


Eerste AartsdekenEdit

Het blazoen is bestegen door een sinopelen hoed waar aan iedere zijde zes eikels hangen.


Abt van een klooster of abdij (RP)Edit

Het blazoen is bestegen door een sabelen hoed waar aan iedere zijde drie eikels hangen.


Prior van een abdij of kloosterEdit

Het blazoen word bestegen door een sabelen hoed waar aan iedere zijde twee eikels hangen. Hij ligt op een pelgrimsstaf die er paal achter staat.


PriesterEdit

Het blazoen is bestegen door een sabelen hoed waar aan iedere zijde één eikel hangt.


Apostolisch AmbassadeurEdit

Het blazoen ligt op een purperen riem.


InquisiteurEdit