Wikia


Een lijst van alle burgemeesters van Leiden sinds de oprichting op 27 juni 1455.

In 1464