Wikia


Zaak Fall2s vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde. - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Dolina liep met een nieuw dossier de rechtszaal binnen


Geachte Edelachtbare Rechter Heer Tristan,


Ik breng voor u de zaak betrekking hebbende met Heer Fall2s, deze heer denkt boven onze wetten te staan en weigert elke medewerking.

Ik stel hem dan ook in beschuldiging van verstoring van de openbare orde. Ik zal u uitleggen waarom. Een oplettende burger valt het op dat Fall2s zijn schoenen opkoopt, wat raar is omdat de Fall2s een kleermaker is. De goede kleermaker geeft de brieven door aan de veldwacht en Heer Brutus neemt de zaak op zich.

Hier de bewijzen met dank aan Heer Jan Doedel:

Verkoop van de schoenen

bewijs 1

Herverkoop op de markt

bewijs 2

Antwoord op de vraag of hij de schoenen weer doorverkoopt;

bewijs 3

Veldwachter Brutus verzoekt de Heer Fall2s om een screen om na te kunnen gaan of hij daadwerkelijk speculeert. Nu volgt er een briefwisseling tussen beide Heren. Hieruit blijkt dat de verdachte weigert mee te werken en dat hij denkt dat hij boven onze wetten staat!!

Hier de briefwisseling;

brief 1 veldwacht

brief 2 veldwacht

brief 3 veldwacht

brief 4 veldwacht

brief 5 veldwacht

Brieven Fall2s brief 1 verdachte

brief 2 verdachte

brief 3 verdachte

brief 4 verdachte

brief 5 verdachte

brief 6 verdachte

Als aktie heb ik als openbare aanklager hem nog een brief geschreven en hem gewezen op de wetten. Welke hij breekt, het gaat niet alleen om het leveren van een screenschot, maar doordat hij weigert dit te doen bekend hij meer of min ook dat hij speculeert.

Hierbij het antwoord van deze man

brief 7 antwoord aan oa

Tevens verbreekt hij de taalwet door geen Hollands te praten. Ik heb er voor gekozen om onze eigen taal in het gerechtshof te spreken, ik ben van mening dat Heer fall2s er zelf voor heeft gekozen om hier te komen wonen. Hij zou dus moeite moeten doen om onze wetten na te kunnen leven, ook al zou de taal een barriere vormen, zijn er altijd welwillende veldwachters die hem dat niet kwalijk zouden nemen als hij wel onze wetten zou respecteren. En dit ontbreekt zeer zeker bij deze Heer.

Dan rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen. De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is:

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Yes, Dolina, it's very comfortable to speak in Dutch knowing that i don't speak it... Maybe you forget that speaking in English is also not laws breaking action and it's main rule in the kingdoms . And i still waiting to show me where directly is written than i MUST show pictures against my free will. The interpretation of the law is hard matter. "The autority cooperation" and this "public disorder" accusation means that you are trying to bring me on trial on every price... :)


Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

i want to summon as lawyer Vjmatt

De verdediging riep --- op als getuigeEdit

De verdediging heeft geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

Dolina stond weer op en nam het woord.

Wel beste Heer Fall2s, ik heb inderdaad gekozen voor het Hollands omdat we in Holland zijn. Ik heb u in het engels via een brief uitgelegd wat onze wetten zijn. Echter heeft u het gevoel boven de wet te staan.

Dolina kuchtte en zei toen een paar woorden engels.

Well Sir Fall2s, we are in Holland, and here we speak dutch. We have our own laws, and you did broke several. I also told you this by letter. But you don't think that the law is the same for you. That your above the law. The letter i recieve, i will show it to the judge.

 • Dolina loopt naar de rechter en geeft het bewijs*

brief 8 antwoord aan oa

Ik ga nu over tot mijn eis, ik eis voor het verbreken van de taalwet en het niet respecteren van onze wetten een geldboete van 100 florijnen welke aan de keizer betaald dient te worden. Ik weet dat het veel is, echter geloof ik niet dat de aangeklaagde verder mee zal werken en onze wetten gaat respecteren.

 • Dolina kijkt nog naar de rechter en neemt daarna plaats in haar stoel*

VonnisEdit

 • Tristan kijkt naar de verdachte en naar zijn verdediger*

Beste heer, ik neem aan dat uw advocaat dit voor uw vertaalt, want ik spreek slechts de officieële taal van dit land in mijn rechtbank zoals staat voorgeschreven in de Hollandse Wetten.

Verder is de Keizer (ooc: admins van dit spel) duidelijk over het voeren van taalwetten in eigen land. Dus niets nieuws onder de zon in het Keizerrijk zou ik zo zeggen.

Beste Heer, Uw geld situatie en ook talenkennis hebben geen invloed op de wetten van een land. Holland heeft wetten en het is aan u om deze te kennen. Wellicht kunt u uw advocaat een vergoeding betalen voor een passende vertaling?

Verder is het nu eenmaal verboden om een product te kopen en te verkopen op de zelfde markt. Ook al trek je de goedkope schoenen zelf aan en verkoop je je eigen fabricaat. Het is nog immer speculatie.

Het leveren van de screenshots is aan u zelf. Als u zich niet wil verdedigen, dan is dat aan U.

Ik acht de verdachte schuldig.

Ik gebied de verdacht om 50 Florijnen te betalen aan de Keizer inzake de taalwet en het verstoren van de openbare orde. Natuulijk komen daar de 5 Fl administratie kosten nogeens bovenop. Tevens eis ik van de verdachte dat hij 8 paar schoenen aan de stad levert à 21 Florijnen welke de stad dan kan verkopen zonder winst aan arme boeren die het echt nodig hebben.

 • Klap met de hamer*

Volgende zaak.

Zaak Maarschalk vs. Graafschap Holland - Slavernij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina had wederom een geval van slavernij, ze liep met een dossier de rechtszaal binnen en legde haar spullen op haar tafel.*

Geachte aanwezigen, zeer geachte edelachtbare,

Heden kreeg ik van veldwachtster Laralaika het volgende dossier onder ogen

 • Dolina stapte naar de rechter en overhandigde hem de feiten*

Profiel + aanwerving:

profiel + bewijs

Eerste brief:

brief 1 veldwacht brief 1-vervolg veldwacht


Brief gedupeerde:

Brief-slachtoffer 1 veldwacht Brief-slachtoffer 1-vervolg veldwacht

Tweede brief naar de heer Maarschalk:

brief 2 veldwacht brief 2-vervolg veldwacht

Heer Maarschalk heeft geen enkele moeite genomen om een brief terug te schrijven. Het mag toch geen gewoonte worden om de veldwacht te negeren. Daarom ben ik van mening dat hij verantwoording aan de Rechter van het Graafschap Holland mag afleggen. Daarom klaag ik, Heer Maarschalk aan, op grond van slavernij en geen respecht voor de veldwacht van Utrecht.

Nu rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen.

De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Geen pleidooi...

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Verdediging heeft geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

Geachte Rechter,

Er is een nieuwe ontwikkeling in deze zaak, de verdachte heeft bekend en heeft zij boete inmiddels voldaan een veldwachter Laralaika.

Ik laat de klacht tegen Heer Maarschalk dan ook vallen, hij is een jonge burger die zijn fout heeft ingezien en deze op een zeer nette manier heeft opgelost.

Ik pleit hem dan ook vrij van verdere vervolging. Ik vraag u dat ook te doen. Hier het bewijs van zijn schikking:

schikking

 • Dolina knikte naar de Rechter en ging zitten om het woord van de rechter af te wachten.*

VonnisEdit

 • tristan knikt naar de aanwezigen*

buitengewoon! En hier binnen ook trouwens. Heer Maarschalk ik ben blij dat u heeft gedragen als een waardig lid van onze gemeenschap. Met dank aann de oa.

Ik spreek de verdachte vrij

 • klap met de hamer*

Zaak Hermanoes vs. Heilige inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Snel.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Geen getuige opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

 • Tristan kijkt streng naar de beide verdachten*

Wel u heeft toegegevan samen te scholen in verdachte omstandigheden. Edoch dit maak u nog geen heks. Ik zal de hand over mijn hart strijken, ook dankzij uw beiden medewerking

bewijs 1

bewijs 2

bewijs 3

bewijs 4

Ecoch dit vonnis lig vast bij de Griffie van de rechtbank en zal worden vastgelgd door de OA. Mocht u beiden weer gezien worden in een samenscholing van verdachte aard, dan raad ik aan dat mijn opvolger u beiden verbrand op de hoogste brandstapel!

 • klap met de hamer*

Zaak Snel vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Hermanoes.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

wat is er ik kan alleen nederlands

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Geen pleidooi gehouden

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Er is geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

 • Tristan kijkt streng naar de beide verdachten*

Wel u heeft toegegevan samen te scholen in verdachte omstandigheden. Edoch dit maak u nog geen heks. Ik zal de hand over mijn hart strijken, ook dankzij uw beiden medewerking

bewijs 1

bewijs 2

bewijs 3

bewijs 4

Ecoch dit vonnis lig vast bij de Griffie van de rechtbank en zal worden vastgelgd door de OA. Mocht u beiden weer gezien worden in een samenscholing van verdachte aard, dan raad ik aan dat mijn opvolger u beiden verbrand op de hoogste brandstapel!

 • klap met de hamer*

Zaak Phoolie vs. Graafschap Holland - Oplichting - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina stapte met een nieuw dossier het gerechtsgebouw binnen en begon haar aanklacht voor te lezen.*

Geachte rechter,

vandaag breng ik u Heer Phoolie, hij verkocht op de markt van Heusden 1 kilo ijzererts voor Fl. 20,25.

Nu is ijzer alleen verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de prijs ligt lager.

Daarom beschuldig ik de Heer Phoolie voor oplichting, hij speculeerde met 1 kilo ijzererts.

Veldwachter Josje heeft getracht een schikking aan te bieden, echter kwam er geen reactie op deze schikking en daarom zie ik mij genoodzaakt uw oordeel te vragen.

Ik laat u hier nog de bewijzen zien:

Het bewijs (mijn aankoop)

bewijs 1

Mijn eerste brief en zijn profiel:

brief 1

Tweede prief en profiel:

brief 2

De eis of evt. schikking maak ik later bekend.

 • Dolina ging weer zitten en wachtte op de rest van het proces.*

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Weledele heren van het hof,

Enige tijd geleden ontving ik een brief van veldwachter Josje, waarin zij mij betichtte van oplichterij. Daar ik niet in staat was mijn post te openen, heeft antwoord op deze brief enige tijd op zich laten wachten. Eén of twee dagen geleden is het mij dan toch gelukt mijn post te lezen en de brief van veldwachter Josje te beantwoorden. Ik heb haar medegedeeld dat hier geen sprake kan zijn van oplichting en ben derhalve bereid dit pleidooi nogmaals voor u te houden. Sedert mijn geboorte ben ik inwoner van Leiden. Op een dag besloot ik de wijde wereld in te trekken en richting de mooie vestingstad Heusden te trekken, om mij aldaar te gaan vestigen (Irl ben ik inwoner van Heusden, vandaar). Voordat ik mijn reis begon, heb ik mijn velden verkocht en de opbrengsten daaruit, tezamen met de florijnen die ik reeds in mijn bezit had, aangewend om goederen in te kopen waarvan ik dacht dat deze schaars zouden zijn in Heusden. Zo ging ik op reis zonder florijnen op zak, maar met een grote hoeveelheid hout, aangevuld met ijzer, vlees en al niet meer. De reis van Leiden naar Heusden verliep voorspoedig. Eenmaal in Heusden aangekomen heb ik al mijn goederen aangeboden op de lokale markt. Mijn vraagprijs heb ik bepaald op prijs die ik er destijds in Leiden voor heb betaald. U zult begrijpen dat ik goederen tenminste aanbied voor wat ik er zelf destijds in Leiden voor heb betaald. Weledele heren van het hof, u ziet dat hier geen sprake kan zijn van oplichterij. Vandaar dat mijn pleidooi dan ook luidt 'onschuldig'.

Uiteraard ben ik bereid nadere toelichting te geven indien gewenst.

Hoogachtend,

Phoolie

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Weledele heren van het hof,

Voordat ik mijn pleidooi geef tegen de beschuldiging van oplichting eerst het volgende: Na allereerst beticht te zijn van oplichting, wordt ik nu ook nog

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

Geachte rechter,

aangezien Vrouwe Josje geen enkele brief mocht ontvangen, tot op heden nog steeds niets, zal mijn eis duidelijk zijn.

De verdachte kan ook niet aantonen waar hij het ijzer heeft opgekocht, mede omdat ik weet dat de prijzen voor ijzer nooit zo hoog zijn geweest en het feit dat er geen bewijzen zijn zal mijn eis als volgt luiden.

De geschatte winst wat 2 florijnen bedraagt dient de verdachte terug te betalen en de gebruikelijke FL. 5,00 zullen ook voor zijn rekening zijn.

De aanklager riep Josje op als getuige Edit

 • Juffrouw Josje loopt rustig de rechtzaal binnen en neemt plaats.

Als ze haar naam hoort staat ze op*

Geachte rechter. Phoolie heb ik inderdaad 2 maal een brief gestuurd en ik durf met mijn hand op mijn hart te zweren dat ik geen bericht van hem terug heb ontvangen. Ik twijfelde nog even aan mezelf na zijn getuigenis gehoord te hebben, en heb zorgvuldig mijn berichten nagekeken, maar geen brief van Phoolie kunnen ontdekken.

Blijft natuurlijk een feit dat hij niet aan kan tonen waar hij het ijzerts heeft gekocht en voor hoeveel.

Het lijkt me dan ook duidelijk dat hij de wet heeft overtreden.

 • Gaat weer rustig zitten*

VonnisEdit

 • Tristan kijkt naar de aanwezigen*

In deze rechtzaak is duidelijk aangegeven wat de verkoopprijs was het aangeboden item, edoch wat de aankoopprijs was vind ik onduidelijk.

Ik vind dat we in Holland niet moeten naar een staat waar alle aankopen moeten worden vastgelegt met behulp van getuigenissen.

Ook geloof ik niet in voorwaardelijke straffen. Ik vind niet dat de OA heeft aangetoond dat de verdachte hier gespeculeerd heeft.

Ik verklaar hierbij de verdachte onschuldig.

 • klap met de hamer*

Zaak Sniper1a vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of S.d.v.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Edelachtbare,

S.d.v. en ik gebruiken als broers dezelfde computer. Wij hebben afgesproken dat hij vandaag gaat reizen richting Utrecht.


Hoogachtend Sniper1a

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Geen pleidooi gehouden

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Geen getuigen opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Geen getuigen opgeroepen

VonnisEdit

*Tristan kijkt streng naar de beide verdachten*

Wel u heeft toegegevan samen te scholen in verdachte omstandigheden. Edoch dit maak u nog geen heks. Ik zal de hand over mijn hart strijken, ook dankzij uw beiden medewerking

bewijs 1

bewijs 2

bewijs 3

svd woon t n u in utrecht:

profiel svd

Ecoch dit vonnis lig vast bij de Griffie van de rechtbank en zal worden vastgelgd door de OA. Mocht u beiden weer gezien worden in een samenscholing van verdachte aard, dan raad ik aan dat mijn opvolger u beiden verbrand op de hoogste brandstapel!

 • klap met de hamer*

Zaak S.d.v vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Sniper1a.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Goedendag edelachtbare,

mijn broertje en ik gebruiken de zelfde computer. nu ben ik onder weg nasar utrecht.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Geen pleidooi gehouden

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep <naam> op als getuige Edit

Er is geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

 • Tristan kijkt streng naar de beide verdachten*

Wel u heeft toegegevan samen te scholen in verdachte omstandigheden. Edoch dit maak u nog geen heks. Ik zal de hand over mijn hart strijken, ook dankzij uw beiden medewerking

bewijs 1

bewijs 2

bewijs 3

svd woon t n u in utrecht:

profiel svd

Ecoch dit vonnis lig vast bij de Griffie van de rechtbank en zal worden vastgelgd door de OA. Mocht u beiden weer gezien worden in een samenscholing van verdachte aard, dan raad ik aan dat mijn opvolger u beiden verbrand op de hoogste brandstapel!

 • klap met de hamer*

Zaak Sandreas vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina kwam met een dossier de rechtszaal binnen.*

Geachte rechter,

Vandaag breng ik u de Heer Sandreas onder uw aandacht. De veldwacht heeft een brood gekocht van deze Heer, wat boven de normale prijs op de markt te koop stond. Nu is dat niet gelijk speculatie omdat beginnende spelers ook twee broden krijgen. Echter vroeg de veldwachter een screen van zijn gebeurtenissen.

Totale stilte volgde, nadat de zaak overgedragen was naar een collega veldwachter kwam er zelfs nog een brief van de aangeklaagde. Met een inhoud waar mijn oren rood van werden. Echter kwam er geen screen van Heer Sandreas al hoewel hij dat wel verplicht is wat in onze wetten is omschreven. Omdat deze heer een beginnede burger is heb ik hem nog eens aangeschreven en ik kreeg een brief terug. Alleen is dat niet wat ik gevraagd heb, maar dat komt bij mijn eis. Ik geef u nog het dossier geachte Rechter;

Profiel Verdachte:

profiel verdachte

Verzoek om screenshot 03-06-2008

Oa brief 1

Bewijs van aankoop 03-06-2008

bewijs aankoop

Profiel van verdachte 03-06-2008 profiel verdachte 2

Bewijs van schuld 03-06-2008 bewijs schuld

Aanvraag screenshot screenshot

Voorstel schikking

schikkingsvoorstel 1

schikkingsvoorstel 2


Hoewel ik de zaak heb overgedragen aan veldwachter yack kreeg ik dit aller vriendelijkste briefje van de verdachte:

brief verdachte


Ik beschuldig de Heer Sandreas dan van verstoring van de openbare orde.

Dan rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen.

De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.


Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

 • Dolina gaat staan en begint aan haar rekwisitoor.*

Geachte Rechter,

Mijn eis luidt als volgt; een excuses aan Vrouwe Anescha, wat prive gedaan mag worden of in de stadshal van Rotterdam want ik ben van mening dat zulke taal niet geduld mag worden in onze maatschappij. En verders een officiele waarschuwing, de aangeklaagde is nog een jonge burger en zal vanaf nu wel op de hoogte moete zijn van onze wetteksten.

 • Dolina boog voor de rechter en nam weer plaats in haar stoel.*

VonnisEdit

 • Estorius knikt*

Zulk gedrag kunnen wij natuurlijk niet tolereren in ons Graafschap. Daarom zal de Heer Sandreas, als hij de moeite neemt zich te melden, verplicht zijn om Vrouwe Anescha een brief te schrijven met zijn welgemeende excuses.

Graag zou ik de Heer Sandreas erop willen wijzen dat, mocht hij dergelijk gedrag herhalen, het de volgende keer wat minder mild bekeken zal worden. Ik hoop u dan ook niet nogmaals terug te zien voor dit vergrijp.

Ook zal u de gebruikelijke 5 florijnen administratiekosten moeten betalen, plus een extra 5 florijnen voor het niet komen opdagen!

 • Estorius laat zijn hamer met een klap op het hout terecht komen*

Zaak Bashmir vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Onschuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Krompalo.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Hooggeeerde Rechter,

Ik was me van geen kwade bewust...... Ik ben een gelovig, hardwerkend man en om eventuele kwade machten te ontvluchten ben ik onmiddelijk naar rotterdam afgereisd.....nimmer zal ik nog voet te Utrecht plaatsen. Ik hoop met heel mijn hart dat uwe hoogeeerde door mij zeer bewonderde rechter een mild oordeel zal vellen.

Gegroet en in hoogachting verblijf ik,

Bashmir

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Er is geen pleidooi gehouden

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Er is geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

 • Estorius peinst en kijkt de Heer Bashmir aan*

Heer Bashmir, ik snap dat u wellicht onschuldig bent en dat u met uw broer of iets in die trant speelt. Echter is het niet toegestaan om, als je je account wilt behouden, in dezelfde stad te wonen met hetzelfde IP-adres.

Daarom zal u of de Heer Krompalo binnen een week moeten verhuizen en al het contact onderling (via berichten of iets anders) verbreken (wellicht in overleg met elkaar, want beide verhuizen naar dezelfde stad vraagt om problemen). Mocht u nogmaals voor het gerecht verschijnen met deze aanklacht, dan zal u er niet zo gemakkelijk vanaf komen.

 • Estorius geeft een klap met de hamer*