Wikia


De familie van Clermont werd gesticht door de uit Frankrijk afkomstige Castillo van Clermont. Deze huwde met een telg uit de roemrijke familie van Ursel, met name Flore, dochter van Karel en Antoinette de la Trémoille. Castillo van Clermont en Flore van Ursel kregen vier kinderen, met name Gruten, Indy, Magicduo en Toberk. Hun ouders overleden echter aan een besmettelijke ziekte, waardoor de wezen op jonge leeftijd op zichzelf waren aangewezen. Ze gingen daarop aan het zwerven en vestigden zich uiteindelijk in juli 1455 in het liefelijke Leiden. De broers en zussen gingen uiteindelijk allen hun eigen weg, al bleven ze wel in het toen nog onooglijke Leiden wonen.

Gruten van Clermont† Edit

De oudste, Gruten, werd echter plots ziek. Hoewel de andere familieleden dagen waakten aan zijn bed, herstelde hij niet en kwam hij uiteindelijk te overlijden. Na de snelle dood van hun ouders was dit een nieuwe schok voor de overblijvende familieleden.

Indy van Rapenburghe van Clermont Edit

Na het overlijden van Gruten werd de oudste dochter, Indy, het nieuwe familiehoofd. Samen met haar jongere zus Magicduo was ze erg actief in het sociale leven van Leiden. Ze ontmoette er in augustus 1455 Blub van Rapenburghe. Al snel bleek dat ze het opperbest met elkaar konden vinden en besloten ze zich te verloven. Samen met haar jongere zus Magicduo was ze inmiddels eigenares geworden van herberg De Amazones. Daarnaast kreeg ze ook een aanstelling als hoofdveldwachter van Leiden. Kort daarop had Leiden een heugelijke gebeurtenis te vieren. De huizen van Rapenburghe en van Clermont verbond zich met elkaar! Het huwelijk van Blub en Indy werd op 24 oktober 1455 door vader Sjnoel ingezegend in de Leidse kerk. Indy besloot in december 1455 met haar echtgenoot een nieuwe herberg te openen in Leiden. Dit werd Blindy’s, nu nog steeds één van de centra van het sociaal leven in de stad. Indy werd een centrale figuur in het sociaal leven te Leiden. Ze nam in januari 1456 dan ook zonder aarzelen de functie van mentor op zich. Op 9 maart 1456 worden Blub en Indy de trotse ouders van Rowan Darren van Rapenburgh, roepnaam Skully. Op 26 maart 1456 wordt Indy lid van de stadsraad van Leiden. Op 16 april 1456 wordt ze verkozen als eerste vrouwelijke burgemeester van Leiden. Een maand later wordt ze gemakkelijk herkozen. Dit tweede mandaat loopt tot 16 juni 1456. Op 29 juni 1456 wordt ze hoofdmentor, tot haar jongere broer het op 4 oktober 1456 van haar overneemt, en ze opnieuw mentor van Leiden wordt. Inmiddels is Indy al voor ruim vier burgemeesters mandaathouder voor o.a. het opkopen van tarwe, gierst en hout. Op 16 december 1456 wordt ze door burgemeester Elisabeth van Eckhardt – de Ligne aangesteld als Schepen van mandaten. Op 12 februari 1457 wordt ze voor derde maal verkozen als burgemeester van Leiden. In maart, april en mei 1457 volgen respectievelijk een vierde, vijfde en zesde termijn. Op 12 juni 1457 stelt ze zich niet meer herverkiesbaar. Indy van Rapenburghe van Clermont is sinds 31 maart 1456 Officier in de Orde van Verdienste van de Hollandse Leeuw en sinds 14 juni 1457 Dame van Texel.

Magicduo van Clermont† Edit

Magicduo baatte aanvankelijk samen met haar zus herberg De Amazone uit. Kort na haar aankomst in Leiden was ze in het huwelijk met Pilske. Na het vertrek van haar zus, die voor het echtelijke leven had gekozen, begon ze wat te treuren. De immer vrolijke en eigenzinnige Magicduo werd net als haar ouders en oudere broer ziek. Haar overlijden was de volgende klap voor de kleine familie van Clermont. De herdenkingsviering werd door vele Leidenaren bijgewoond, gezien haar centrale rol in het sociale leven van Leiden. Na het overlijden van zijn echtgenote trok Pilske naar Antwerpen, waar hij een nieuw leven opbouwde met z’n tweede echtgenote. Zij moge nu rusten in vrede.

Toberk van Clermont Edit

De jongste broer, Toberk, werd eerst boer en vervolgens ook molenaar. Zijn oudere zus Indy, had naast haar herberg in november 1455 een bakkerij geopend, waardoor er als het ware een familiebedrijfje ontstond, doordat Toberk meel kon leveren aan zijn zus. De molen bracht zo vrij snel veel geld in het laatje, waardoor hij in staat was zich in te schrijven aan de universiteit. Op 4 oktober 1456 volgt hij zijn oudere zus op als hoofdmentor van het graafschap Holland. Na de ziektegolf die Holland teisterde, waarbij niet enkel z’n oudere zus Magicduo kwam te overlijden, maar ook vele inwoners van het graafschap er het bijltje bij neerlegden, kwamen vele functies vacant. Zo ook deze van heraut van het graafschap, waarvoor Toberk zich geroepen voelde. Wegens zijn integriteit en trouw werd zijn kandidatuur meteen aanvaard. Hij vervult deze functie nog steeds.

Maarten de Zwarte van Clermont Edit

Maarten werd in 1433 geboren in het verre Vlaanderen. Hij werd te vondeling gelegd; in het weeshuis, waar hij de naam Maarten de Zwarte kreeg, wist hij als één van de weinigen te overleven. Hij leerde er dat samenwerken vooruitgang betekent. De zwakkeren beschermen werd zijn leiddraad. Daarop kwam hij echter snel in aanvaring met het gezag. Hij werd gedwongen het weinig dat hij had (vriendschap) achter te laten en ontvluchtte zijn geboorteland. In het Hollandse Leiden vond hij begin april 1457 een nieuwe veilige thuishaven. Hij tracht er een nieuw bestaan op te bouwen, zonder zijn verleden te vergeten. Kort na z'n aankomst in het warme Leiden, werd hij opgenomen in de familie van Clermont, die dringend op zoek was naar nieuwe leden, en kreeg hij er dus voor het eerst in z'n jonge leven meteen een hele familie bij. Het was een heuglijke dag. Sinds 2 juni 1457 is hij meester van het Groentengilde ad interim. Op 4 juni 1457 ontving hij het Kruis voor de Hollandse Kruistocht, dat hij opdroeg aan alle Leidenaars. Op 23 september van hetzelfde jaar werd hij verkozen tot burgemeester van Leiden, waarmee hij in de voetsporen van zijn broer en zus trad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.