Wikia


Kaart van BaiboeEdit

Deze kaart werd gemaakt in 1455 door Baiboe . Omwille van de ouderdom, is hoofdstad Amsterdam nog niet zichtbaar. De nederlanden

Kaart van RomerioEdit

Deze kaart werd gemaakt door Romerio als geschenk aan gravin Alyssa.

Grote dank gaat ook uit naar Burggraaf Raboude voor de gegevens van zijn verkenningstocht waarmee de kaart is vervolledigd.

KaartvanHolland

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.